Úspešný rentiér

Na svet sa pozerám optikou 33 ročných skúseností. 12 rokov som prežil v armáde a 21 rokov vo finančno - sprostredkovateľských firmách. V oboch svetoch som začínal úplne od začiatku.

Volám sa Andrej Tatík a pomáham ľuďom s tvorbou renty, zvyšovaním hodnoty majetku a dosahovaním finančnej slobody.