Náš tím

Jaroslav Sedlák

Projekty, konzultácie

Eva Sedláková

Preklady, titulky, transcripty

Boris Majerník

Grafika, postprodukcia, video

Jaroslav Franc

Obchod

Bernard Koprna

Marketing, moderovanie