Náš tím

Jaroslav Sedlák

Obchod a riadenie projektov

Eva Sedláková

Titulky k videám a preklady textov

Marek Švančara

Videoprodukcia

Roman Novák

Instagram consulting

Jana Sliacka

Employer branding consulting

Marek Görözdös

Short-Form video content