Náš tím

Jaroslav Sedlák

Riadenie projektov a konzultácie

Eva Sedláková

Titulky k videám a preklady textov

Boris Majerník

Videoprodukcia

Roman Novák

Instagram consulting

Jana Sliacka

Náborové videá pre firmy

Nikol Poláková

Content creator

Marek Görözdös

Short-Form video content